CIMOS
NoiNao
StepUp

贈る ※ Tìm kiếm người bạn muốn tặng badge!

Pickup hôm nay

Slogan
abc
IT Android

Phạm Nguyễn Hoàng Minh

Ttl home 04 2 Xếp hạng badge đã gửi tuần trước

0位

badge đã gửi
30 badge
IT

Nguyễn Thị Huyền

1位

badge đã gửi
21 badge
Sale NoiNao

Nguyễn Yến Hà

2位

badge đã gửi
16 badge
Cafe Bui

Trần Nguyên Vũ

Giới thiệu badge của tuần này

change

change
Badge được gửi cho những người thực hiện thay đổi

Xếp hạng nhân viên có badge này

thử thách

thử thách
Badge được gửi cho những người dám đương đầu với thử thách

Xếp hạng nhân viên có badge này

gợi ý những badge mà mình muốn nhận được! /

feed badge của mọi người

30 cái mới nhất

Btn pagetop 01